Ga naar de inhoud

Agenda Eikenpark

Agenda:
– 11 Jan Overleg met de gemeente over de  inrichting van de open ruimte
– 7 Jan 2024 Start “Buurten met iets lekkers”
– 15 Nov start met realisatie boomspiegels en tuinperkjes
– sept-okt overleg met gemeente denktank
– 2 juli 2023 Barbecue vanaf 18:00 uur. Aanmelden bij Yvonne (nr 17)
– mrt 2023 Start zwerfvuil opruimen
– feb 2023 we beraden ons over het volgende project
– 7 jan 2023 Nieuwjaarsbijeenkomst 
– inspiratieboek verder rouleren door de buurt
– november informatie minibieb delen en bekend maken 
– november buurt Lief en Leed whatsapp aanmaken
– november minibieb-kast plaatsen
– oktober minibieb-kast maken
– september start gemaakt met buurt mini-bieb
– mei – juni inspiratieboek gerouleerd .