Ga naar de inhoud

EIKENPARK projecten en activiteiten

Eikenpark is een buurt met 52 woningen.
Yvonne Leegstraten (Eikenpark 17) is de eerste contactpersoon.

Bewoners van het Eikenpark hebben ideeën met elkaar gedeeld in het BSB-inspiratieboek.
Dit heeft geleid tot een aantal projecten en acties. (zie verderop)
Heb je ideeën / voorstellen laat het Yvonne weten.
Heb je het inspiratieboek nog niet ingevuld, laat het Yvonne weten.
Bijna iedereen is nu lid van de groepsapp. We communiceren via deze groepsapp.

11 Januari 2024
Overleg met de gemeente over de inrichting van de open ruimte. De boomspiegels zoals er nu belangstelling voor is kunnen er gemaakt worden. We kunnen dus aan de slag. (zie project info verderop)

7 Januari 2024
Alle Eikenpark-adressen kregen een enveloppe in de bus met daarin kaarten om buren uit te nodigen om op de koffie te komen. Tevens bevat de enveloppe uitleg van hoe het werkt. (ook hier te vinden).

23 December 2023
Helaas is de aanvraag bij het RABO-duurzaamheidsfonds voor boomspiegels afgewezen. We gaan begin 2024 verder zoeken naar een bijdrage in de kosten.
November 2023
Binnenkort willen we starten met een nieuw initiatief namelijk “Buurten met iets lekkers”. Binnenkort zul je hier meer over gaan horen.
Oktober November 2023
Tuintjes en boomspiegels vallen binnen het huidige gemeentebeleid en daarom kunnen we daar nu mee starten. We zijn  de voorbereidingen begonnen. Er is een verzoek gedaan bij het RABO duurzaamheidsfonds. In de loop van december verwachten we daar bericht van.

De zomerbarbecue op 2 juli was leuk en gezellig

Actie: Zwerfafval ruimen
Annet heft het initiatief genomen om een groepje te vormen om zwerfafval op te ruimen.
Voor materiaal zoals prikkers en afvalzakken wordt gezorgd. Ons doel is de buurt schoner te maken en te houden, het milieu te verbeteren en om dit gezellig samen te doen.
In Maart 2023 zijn we gestart. In overleg bepalen we wanneer en hoe lang we op pad gaan. Iedereen die mee wil helpen kan mee doen. Aanmelden bij Annet de Grunt of via de buurtapp.
Huidige groep: Annet de Grunt EP 15, Carmen Bijsterbosch EP 22. Anne Bressers. EP 24. Yvonne Leegstraten EP 17, Marianne Rameckers EP 47.

Project: Bloemperken en meer

Binnen de buurt worden enkele grasperken al of niet rondom een boom omgeturnd tot (bloem)perken.  Indien er wensen zijn voor “keyholegardens”, waar kruiden of groenten of ook bloemen geteeld kunnen worden, kan dat ook. Buurtbewoners die interesse hebben kunnen een perk of garden beheren en onderhouden.

Plattegrond met een eerste inventarisatie van mogelijkheden

Plan van aanpak:
1) In overleg wordt geïnventariseerd waar een perk gewenst wordt en wie deze dan gaan beheren en onderhouden.
In de plattegrond verderop is een eerste inventarisatie gedaan waar er mogelijkheden zijn. In samenspraak met deskundigen zullen we bepalen welke planten etc waar kunnen en wat onze wensen in deze zijn.
2) Dit zal resulteren tot een voorstel ter realisatie. Dit voorstel wordt dan besproken met de gemeente.
3) Daarna of deels parallel aan de inventarisatie zal er een budget opgesteld worden waarmee fondsen geworven gaan worden.
4) Zodra alle middelen er zijn gaan we samen aan de slag om de spullen en planten aan te schaffen en de perken inrichten.
5) De bewoners die perken hebben geadopteerd gaan deze dan beheren en onderhouden.
6) Jaarlijks wordt er geëvalueerd.

Project: MiniBieb

De minibieb is het eerste project dat is opgepakt.
De minibieb is geplaatst bij Eikenpark 10.
Kom eens kijken of er iets tussen zit voor jou. Maak er een succes van door er boeken te ruilen.

Op de website https://minibieb.nl/ zie je de landelijke info over minibieb’s. We hebben nog niet besloten of we ons daar ook bij gaan aanmelden.

Acties:
– Marion en Annet hebben het initiatief genomen
   om een biebkast te maken
– een plek in de buurt zoeken
– er is websitepagina gemaakt.
– de kast plaatsen
– de kast vullen
– publiceren
– landelijke aansluiting zoeken?
– nazorg en onderhouden

Documenten betreffende de minibieb (Klik op het groene vlak met de titel)


Toekomstige Eikenpark activiteiten en komen hierboven