Ga naar de inhoud

Samen dingen doen is een basisbehoefte van ons allemaal. Met jezelf een gesprek voeren kan, maar met meer mensen is leuker en onderhoudender. Naast je eigen gezin en familie zijn buren dichtbij en waarom zouden we daar dan niet meer gebruiken van maken. Ideetjes delen en uitwerken, samen actief zijn en dingen realiseren om je eigen buurt gezelliger, mooier en leefbaarder te maken. En er voor elkaar te zijn als er hulp nodig is.

Het opstarten van het een of ander kan best lastig zijn, maar als het er is: super leuk!
Samenwerken, samen afspreken en samen doen heeft een positief effect op je gezondheid en je welbevinden.

BSB wil jou en je buren helpen om ideeën en wensen op te pakken en te realiseren.

Met “je buren” bedoelen we meer dan alleen de mensen die in de nabijheid van jouw huis wonen. Het kan een straat of een aantal straten zijn, deelnemers in een buurtpreventie groep, een instelling samen met een school, etc.

Er is in je buurt wel ergens een plek, een pleintje of grasveldje wat als centrale ontmoetingsplek kan dienen. Hoe leuk zou het zijn om daar samen af te spreken, een bakkie te doen, een wandeling te starten, een feest te houden of een andere activiteit te doen. 

In maart 2022 is BSB gestart met de eerste stap van het project “Samen me je Buren”. Via roulerende inspiratieboeken zijn de ideeën van de buurtbewoners uit 5 buurten verzameld.
In een aantal buurten zijn we begonnen met het uitwerken en realiseren van ideeën uit die buurt.
Wil je ook met jouw buurt ook mee doen laat het weten door een e-mail te sturen.
We zijn ook doende om bij de gemeente en andere belangrijke instanties ondersteuning te verkrijgen.

Wij kunnen jouw buurt of wijk helpen met het organiseren. In het begin zullen we aanwezig zijn om de ideeën te verzamelen en activiteiten op te zetten. Als het ‘loopt’ is het de bedoeling dat de buurt het daarna zelf voortzet. Ook zijn er mogelijkheden voor bijvoorbeeld de aanschaf van materialen. 

Meld jezelf en/of je buurt aan via e-mail bij [email protected]
We nemen dan contact op.