Ga naar de inhoud

HaDeCo projecten en activiteiten

HaDeCo staat voor de straten Hadrianussingel, Deciushof en Constantiuslaan.
 Jorian den Biesen (Constantiuslaan 5) en Ger van Boxem (Constantiuslaan 19) zijn de contactpersonen.
Bewoners hebben ideeën met elkaar gedeeld in het BSB-inspiratieboek. Dit heeft geleid tot een aantal projecten en acties.
Heb je ideeën/voorstellen laat het Jorian of Ger weten.
Heb je het inspiratieboek nog niet ingevuld, laat het Jorian weten.
We communiceren via de LL-groepsapp.

April
De bijeenkomsten hebben meer duidelijkheid verschaft wat de bewoners wel en niet wensen. We gaan aan de slag met het maken van concrete voorstellen. Daarna zal een stichting opgericht gaan worden en fondsen geworven.

10 Maart 2024
Alle buren gaan nu bij het initiatief voor ontmoetplekken betrokken worden. Via een flyer bij iedereen in de bus en daarna via buurtbijeenkomsten om verdere informatie en ideeën met elkaar te delen. zie agenda.

29 Januari 2024
De gemeente laat weten dat ze toestemming verlenen voor 2 pilots voor het realiseren van “Buren ontmoetplekken”, waarvan een ons project is. Dit is super goed nieuws en Lian, Karin, Lisa, Jorian en Ger hebben de draad weer opgepakt.

11 Januari 2024
Overleg met de gemeente over de inrichting van de open ruimte. De vraag van de gemeente is om een voorlopige inrichting, in principe “alleen boven de grond”. Dat zou betekenen geen waterpomp en geen wadi. In een later stadium zou dit dan wel kunnen. Ook was het nog niet duidelijk omtrent de zandbulten.
Dit zet het project op losse schroeven ivm kosten en fondsenwerving. Tevens is de urgentie voor een ontmoetplek voor kinderen het grootst.
De gemeente gaat het opnieuw overwegen.

3 Januari 2024
Alle HaDeCo-adressen kregen een enveloppe in de bus met daarin kaarten om buren uit te nodigen om op de koffie te komen. Tevens bevat de enveloppe uitleg van hoe het werkt. (ook hier te vinden).

November 2023
Binnenkort willen we starten met een nieuw initiatief namelijk “Buurten met iets lekkers”. Binnenkort zul je hier meer over gaan horen.

Oktober November 2023
Opnieuw overleg geweest met de gemeente, deze keer met de denktank van de gemeente die een advies uitbrengen aan het college over burgerinitiatieven. Het project Samen met je Buren is uitgebreid toegelicht en we vinden veel support van de denktank die aangeven dat er een positief advies uitgebracht zal aan worden. Inmiddels blijkt, na telefonisch contact dat ook nog het MT er een uitspraak over moet doen. Eind dec zal er dan mogelijk een advies volgen voor het college.  Het duurt dus nog even voordat we er praktisch mee aan de slag kunnen.
Omdat een deel van onze wensen al wel binnen het huidige beleid kan, starten we al wel met de voorbereidingen om tuintjes te realiseren. Er is hiertoe een verzoek gedaan bij het RABO duurzaamheidsfonds. In de loop van december verwachten we daar bericht van.

22 september 2023
HaDeCo burendag. Om 17:00 uren starten de kids en om 18:30 sluit iedereen aan.
Het wordt een groot pannenkoekenfeest.
We zetten een grote tent zodat we niet weer afhankelijk van goed weer zijn.  Er zijn 4 personen nodig die in ca 3 uur de tent opzetten en eea verder voorbereiden. Zaterdag of zondag de tent weer afbreken.
Verdere afstemming en communicatie gaat via de WALL-app.

31 augustus 2023
Vandaag hebben Ger en Jorian een gesprek gehad met ambtenaren als vervolg op ons verzoek aan het college van 15 juni.
We hebben het Samen met je Buren project toegelicht en verduidelijking gegeven over de wensen van het inrichten van buurtontmoetingsplekken en in het bijzonder die van HaDeCo. 
De ambtenaren geven aan blij en enthousiast te zijn over het project en over de gepresenteerde plannen. Ger zal het plan iets anders gaan verwoorden en een fasering er in gaan opnemen. Met dit plan zullen de ambtenaren verder support van het gemeentelijke apparaat proberen te verkrijgen, waarna de goedkeuring zou moeten volgen. Tevens zullen dan ook de randvoorwaarden opgesteld worden.
Er is weer hoop dus.

Juni 2023

Helaas hebben we nog geen goedkeuring van de gemeente. We begrijpen dat niet en zijn uitermate teleurgesteld. Het gaat dus langer duren.
15 juni is er opnieuw een verzoek naar het college gestuurd voor toestemming om de openbare ruimte voor dit doel te mogen gebruiken

feb 2023
We zijn hard bezig om de ontmoet- en speelplekken bij de plaatselijke politiek geaccepteerd en goedgekeurd te krijgen. Het gesprek met de Wethouder en ambtenaren is positief verlopen. Vervolgacties lopen bij het College van B&W en de beleidsambtenaar. Nog in dit voorjaar is ons reactie beloofd.

Het inspiratieboek circuleert verder. Nog niet ingevuld? laat het even weten.

We gaan proberen enkele voorstellen te destilleren uit de informatie die nu al is gedeeld via het inspiratieboek

We bereiden een buurtbijeenkomst ergens in het voorjaar voor

Project: HaDeCo Buren Ontmoet Plek

Onze buurt is divers met oudere en jonge mensen. Uit de inventarisatie via het inspiratieboek is naar voren gekomen dat er wensen zijn voor ontmoet-plekken in de buurt.
Als onderdeel van het BSB project ‘Samen met je Buren’ gaan enkele ouders en andere buren, een Buren Ontmoet Plek  realiseren. Dit is een plek waar alle buren elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten, met een inrichting gericht op volwassenen en ook op kinderen. Een plek om even lekker buiten te zijn met zitplekken, tuintjes en tevens een uitdagende omgeving voor de kinderen.  Er zullen uitsluitend natuurlijke materialen gebruikt worden en de tuintjes en het groen zal in samenspraak en met advies van Steenbreek Beuningen gaan. 

Acties:
– een whatsapp groep gemaakt met ouders en een groep met initiatiefnemers.
– website pagina geopend. Zo kan iedereen het project volgen.
– 5 initiatiefnemers zijn gestart.
– Eind oktober hopen we een eerste voorstel te delen.
– Instanties benaderen
– PVA maken 
– Vergunning en Financiën
– Bouwen 
– Nazorg en onderhouden

Documenten speelplekken (Klik op het groene vlak met de titel)


Toekomstige HaDeCo activiteiten en komen hieronder