Soms is het fijn om met iemand te kunnen praten of even aandacht te hebben voor elkaar.
Mocht dat nog niet zo zijn dan kun je ook zelf een uitnodiging op de Samen Leven Markplaats zetten of aangeven dat je er wel extra voor je buren zou willen zijn indien nodig.
Vergeet niet in je bericht jouw contactinfo te vermelden bv telefoon nummer en/of emailadres.

trefwoorden: gesprek, steun, steuntje, sparren, hulp, praatje, kletsen, ondersteuning, meeleven.

[email protected] Gestelde vraag april 6, 2023